Sixth True Trophy 2011 Vijay Hazare Trophy 2010 Fifth True Trophy 2009 Kingzy Cup 2009 Sach Herbotech Aloevera Cup Fourth True Trophy Kingzy Cup 2007
Third True Trophy Indo-Pak Goodwill Match Ranji Trophy (Haryana vs Baroda) Second True Trophy Indo-Pak Veterans' Match 50th National Games First True Trophy
Day 1
Haryana Colts vs Vijay Dhaiya Cricket Academy, Delhi
Toss won by Haryana Colts, elected to Bat First
RESULT : Haryana colts won by 53 runs
 
Haryana Colts
  Runs Balls 4s 6s
Amit Mishra c.OmPal b.Rahul 45 40 6 1
Sunny Singh c.Manoj b.Vajinder 0 4 0 0
Vishal Saini b.Rahul 47 30 6 0
Amardeep c.Navin b.Parveen 21 18 1 0
Dhruv c.Manoj b.Pradeep 23 14 2 1
Sumit Sharma r.o. 2 3 0 0
Sandeep Singh b.Pradeep 3 5 0 0
Gaurav Vashisht N.O. 6 6 0 0
Kartar Singh N.O. 2 1 0 0
Sanjay Badhwar dnb        
Jitender Billa dnb        
Extra 7 (4LB, 2W, 1NB)        
Total 156/7 in 20 overs
FOW: 80/1, 96/2, 97/3, 133/4, 142/5, 142/6, 154/7
 
Bowling V.D.C.A  
Navin Dhayia
4-1-33-0
Vajinder Dishawar
3-0-25-1
Pradeep
4-0-24-2
Rahul
4-0-23-2
Vijay Bharadwaj 3-0-36-0
Sanjeev 2-0-11-1
Umpires
Raju Bagga, Ashok Sidhu
 
Vijay Dhaiya Cricket Academy, Delhi
 
   
Runs
Balls
4s
6s
Lokesh Sharma
lbw. Kartar
0
6
0
0
Ompal
c.Sunny b.Sanjay
4
10
0
0
Manoj Chandela
b.Jitender Billa
29
31
5
0
Vijay Bharadwaj
r.o. Gaurav
16
13
2
0
Navin Dhayia
st. b.Gaurav
0
3
0
0
Dharminder
st. b.Gaurav
5
5
1
0
Vajinder
N.O.
0
2
0
0
Naveen Dhayia
N.O.
0
1
0
0
Rahul Dagar
dnb
21
26
1
1
Sanjeev Sharma
b.Jitender Billa
21
23
1
0
Pradeep
n.o.  
 
   
Extra 11
 
 
 
 
Total 103/8 in 20 overs
FOW: 1-15, 2-16, 3-16, 4-28, 5-57, 6-60, 7-80, 8-105, 9-159, 10-260
 
Sanjay Badhwar 4-0-25-1
Kartar Singh 4-0-37-0
Jitender Billa 4-0-25-3
Gaurav Vashisht 4-0-14-3
Amit Mishra 3-0-18-0
Amardeep Sonkar 2-0-11-1
 
 
 
Match 2
Prashant Yadav Stadium, Bareilly vs Madan Lal Cricket Academy, Delhi
PYS Bareilly Won the Toss and elected to Bat First
RESULT : Madan Lal Academy won the Match by 5 Wickets
   
Runs
Balls
4s
6s
Akash Verma r.o. 10
8
0
0
Ravi Savita st. b.Hitesh 52
36
0
0
Mayank c.Hitesh b.Thakur 17
17
7
0
Saurav c.Kashyap b.Thakur 29
30
3
0
Manish Singh c.Hitesh b.Aditya 7 9  
0
Anand Not Out 5
5
0
0
Mohit Raj c&b Thakur 6
10
0
0
Ravinder Solanki st. b.Thakur 0
1
0
0
Anuj dnb  
 
   
  dnb  
     
  dnb  
 
   
Extra 10 (2LB, 7W, 1NB)
 
 
 
 
Total 137/8 in 20 overs
FOW: 1-15, 2-16, 3-16, 4-28, 5-57, 6-60, 7-80, 8-105, 9-159, 10-260
   
Gaurav

3-0-29-1
Jatinder
4-0-37-0
Nitesh

4-0-25-3
Aditya Jain 4-0-15-3
Vipin Thakur

3-0-18-0
 
Madan Lal Cricket Academy
 
Runs
Balls
4s
6s
Aditya c.Saurav b.Ravinder 16 11
0
0
S. Thakur r.o. Anand 12 10
0
0
Geet Arora c.Mohit b.Anuj 0 2
7
0
Vipin c.Anuj b.Saurav 11 6
3
0
Sharad c.Mohit b.Ravi 24 21
0
0
Hitesh
Not Out 48 40
0
0
Lalit
Not Out 8 16
0
0
Jatinder
DNB        
Gaurav dnb


   
Nitesh dnb

     
  dnb
 
 
   
Extra 10 (2LB, 7W, 1NB)
 
 
 
 
Total 137/8 in 20 overs
FOW: 1-15, 2-16, 3-16, 4-28, 5-57, 6-60, 7-80, 8-105, 9-159, 10-260
   
Anuj
3-0-20-2
Ravinder Solanki
2-0-26-1
Saurav
3-0-17-1
Manish Singh
2-0-19-0
Mohit Raj 3-0-18-0
Akash Verma 1-0-7-0
 
 
 
Match 3
U.P. Cricketers vs Collage Cricket Club, Delhi
UP Cricketers Won the Toss and Elected to Field First
RESULT : Collage cricket club Won Match by 24 runs
 
Runs
Balls
4s
6s
Alok Singh
Prashant Gupta
Amit Mehra
Vishnu Tiwari
Ravi Sonkar
Rakesh
Abhay
Rahul Gupta
Rohit


b.Sanjay
lbw. b.Jatin
r.o. (Ashish)
b.Anthony
b.Vivek
c.Sanjay b.Khurana
c.Ashish b.Khurana
N.O.
st. b.Khurana
dnb
44
12
11
23
16
7
1
5
4

34
11
11
14
10
8
2
8
6
4
1
0
2
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

 
Extra 10
Total 153/10 in 19.4 overs
FOW - 20/1, 41/2, 70/3, 93/4, 96/5, 129/6, 136/7, 141/8, 141/9, 153/10
 
Bowling Collage
Abid Khan
Manu Kapoor
Sanjay Saini
Jatin Khanna
Vivek Khurana
John Anthony
4-0-28-0
3-0-25-1
4-0-29-1
4-0-27-2
3.4-0-31-4
1-0-11-0
 
Collage Cricket Club, Delhi
 
Runs
Balls
4s
6s
Priyank
Farman Ahmed
Ashish Sharma
John Anthony
Manu Kapoor
Harish


c.Ankur b.Rahul
c.P.Gupta b.Sharma
c.P.Gupta b.R.Gupta
c.Ravishankar b.R.Sharma
N.O.
N.O.
DNB
DNB
DNB
DNB
DNB

42
52
58
7
8
0


36
27
42
9
5
2
4
8
4
1
1
0

0
1
0
0
0
0

 
 
   
Extra 10
 
 
 
 
Total 177/4 in 20 overs
FOW - 61/1, 137/2, 164/3, 173/4
 
Bowling UP
Abhay
Rohit yadav
Rakesh Sharma
Ankur Yadav
Amit Mehra
Ravi Sonkar
Ravi Sonkar

3-0-29-0
2-0-29-0
4-0-33-1
1-0-9-0
4-0-25-0
3-0-28-0
3-0-20-2
 
 
 
Match 4
Shah Satnamji Stadium Cricket Academy vs R.C.C., Patiala
SSJS Cricket Academy won the Toss and elected to Bat First
RESULT : S.S.J.S. Cricket Academy won the Match by 68 runs
 
Runs
Balls
4s
6s
Manil
Lakhwinder
Manpreet
Rahul
Rajpal
Parminder
Amninder
Sunny
Harpreet
Atul
Sukhpal


c.Mahajan b.Veeru
lbw. Kakria
st. b.Kakria
lbw. Kakria
b. Veeru
c.John b.Kaif
b.Raja
b.Sanjay
N.O.
N.O.
dnb


25
24
24
14
43
9
0
7
13
414
23
23
13
27
9
1
4
7
1
6
2
1
1
5
0
0
1
1
1

0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
Extra 13(5B, 7W, 1NB)
FOW: 13/1, 41/2, 79/3, 92/4, 92/5, 98/6
 
R.C.C. Bowling
Meet
Sanjay Mahajan
Veeru
Amit Kakria
Mohd. Kaif
Raja


2-0-24-0
4-0-31-1
4-0-30-2
4-0-27-3
4-0-38-1
2-0-20-1
 
R.C.C., Patiala
   
Runs
Balls
4s
6s

Ashish Sharma
Raini
Sunil
Sumit
Sanjay Mahajan
Mohd. Kaif
Veeru
Jonty
Raja
Meet
Amit Kakria

st. b.Rahul
r.o. Rahul
c.Amninder b.Rahul
b.Rahul
b.Sunny
N.O.
r.o. Amninder
b. Amninder
st. b.Amninder
lbw. b.Amninder
dnb


41
1
15
18
5
5
4
4
0
050
2
24
16
4
9
5
6
3
1
3
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
   
Extra 13(5B, 7W, 1NB)
 
 
 
 
Total 176/8 in 20 overs
FOW: 13/1, 41/2, 79/3, 92/4, 92/5, 98/6
 
SSJS C. Academy Bowling
Sukhpal
Harpreet
Amninder
Rahul
Sunny
Parminder


4-0-22-0
4-0-10-0
3.5-0-13-3
4-0-29-0
3-0-24-1
1-0-4-0
Back      
 
 
 
 
Site map